Hem

i

Stockholms och Södermanlands län

Startsida

Knärot

Ryl

Vi inventerar länens lokaler för rödlistade växter - här knärot (klassad som VU - sårbar) respektive ryl (EN - starkt hotad). Ryl och knärot växer båda i skogar, helst äldre sådana. Knärot är en orkidé medan ryl är en ljungväxt. Båda blommar i juli-augusti, men eftersom de har vintergröna blad kan de floraväktas hela året så länge det är snöfritt.

Aktuellt för Floraväktare:


Stockholms län (AB län)


Nu är det lågsäsong, men knärot och ryl kan floraväktas hela året så länge det är snöfritt.

Intresserad av Floraväktarna? Se intro-videon här:

INTRO-VIDEO


Kontakt för info mm: Jan Andersson


Sörmlands län (D län)

Just nu inga allmänna  exkursioner.

Kontakt för info mm:

Info: Bo Karlsson eller Eva Grusell

Här räknar vi backsippa i början av maj under en gemensam floraväktarresa. Under resorna träffas erfarna och nybörjare. Floraväkteri är ett utmärkt sätt att göra nytta i naturvården och samtidigt ha trevligt tillsammans. Resultaten läggs slutligen in i Artportalen (www.artportalen.se).

Om du vill bli floraväktare i antingen Stockholms län eller Sörmlands län - kontakta Länssamordnaren i respektive län.


Se Kontakt