Hem

i

Stockholms och Södermanlands län

Floraväkteri

 

Startsida

Ryl - Chimaphila umbellata

Aktuellt för Floraväktare:

 

  • Ryl-exkursion kombinerad med backsippor. Lördag-söndag den 5-6 maj. Rundresa för att leta efter ryl speciellt på vidsträckta lokaler där den inte rapporterats på ett tag, men där den kanske finns ändå eftersom rylen gärna gäckar våra ögon. Vi kombinerar turen med att besöka några backsippe-lokaler. En utmaning som passar erfarna floraväktare perfekt, men alla intresserade är välkomna! Det behövs många ögon! För er som är nya kommer vi att visa hur floraväkteri går till.

Vi inventerar länens lokaler för rödlistade växter - här ryl (i knopp) som är klassificerad som EN (eng. endangered) - Starkt hotad.

Dvärglåsbräken

Här räknar vi dvärglåsbräken - en mycket sällsynt ormbunke som har några få lokaler i Stockholms skärgård. Härliga naturupplevelser samtidigt som vi tjänar naturvården.