Hem

i

Stockholms och Södermanlands län

Floraväkteri


(Vanlig) backsippa

Startsida

Mosippa

Vi inventerar länens lokaler för rödlistade växter - här backsippa (VU - sårbar) respektive mosippa (EN - starkt hotad).

Aktuellt för Floraväktare:


Stockholms län (AB län)


Just nu inga allmänna  exkursioner. Under sommaren sker mindre exkursioner som annonseras med kort varsel.

Kontakt för info mm: Jan Andersson


Sörmlands län (D län)


Lördagen den 15 juni

Floraväkteri i Bärstakärret

Samling sker kl 9:30 vid Stigtomta kyrka

Info: Eva Grusell

Här räknar vi backsippa under en gemensam floraväktarresa. Under resorna träffas erfarna och nybörjare. Floraväkteri är ett utmärkt sätt att göra nytta i naturvården och samtidigt ha trevligt tillsammans. Resultaten läggs slutligen in i Artportalen (www.artportalen.se).

Om du vill bli floraväktare i antingen Stockholms län eller Sörmlands län - kontakta Samordnaren i respektive län.


Se Kontakt